top of page
Tekst akapitu (2).png

ROZEJSCIE MIESNIA PROSTEGO BRZUCHA DRA
Rozstęp mięśnia prostego brzucha (Diastasis Recti) najczęściej objawia się uwypukleniem w linii środkowej ciała, szczególnie w miejscu gdzie głowy mięśnia prostego są od siebie najbardziej oddalone, czyli w okolicy pępka i powyżej. Szczególnie zauważalne zmiany występują podczas napinania brzucha (np. przy podnoszeniu głowy do góry w czasie leżenia na plecach lub podczas wstawania z łóżka bez użycia rąk) gdyż wzdłuż brzucha uwidacznia się stożkowe uwypuklenie. W zależności od stanu kresy i rodzaju rozejścia, po porodzie można zauważyć również zagłębienie wzdłuż kresy białej.
Wśród innych objawów, które mogą sugerować obecność rozejścia mięśnia prostego brzucha (RMPB) wyróżnić można:

Wypukły, podobny do ciążowego brzuch, nie zmniejszający się mimo ćwiczeń i redukcji masy ciała,

Uwypuklenie pępka lub uwypuklenie wzdłuż linii środkowej ciała,

Wyczuwalne narządy wewnętrzne zaraz pod skórą (widoczny gołym okiem transport jelitowy np. w czasie leżenia na plecach),

Bóle w obrębie powłok brzusznych,

Objawy pośrednie np. zaburzenia w obrębie miednicy mniejszej,  takie jak nietrzymanie moczu czy obniżenie narządów, ból odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa.

bottom of page