top of page

Wady postawy u dzieci 

b_news_22.jpg

Wady postawy

W dzisiejszych czasach około 80% dzieci ma wady postawy. Związane jest to ze stylem życia, zmniejszoną aktywnością fizyczną, coraz więcej czasu spędzanym przed telewizorem czy komputerem. Dzieci nie mają nawyku przyjmowania prawidłowej postawy siedząc przy stole, przy biurku, czy podczas zabawy. Nie są tego nauczone.

Twoje dziecko pracuje na wadę postawy, jeśli godzinami siedzi przy biurku, przed telewizorem lub komputerem, jeśli spędza mało czasu na dworze i unika sportów. Obecnie wady postawy stanowią coraz poważniejszy problem dzieci w wieku szkolnym.

Zaplanuj wizytę lub konsultację

q.png

Wadami postawy są wszelkie rodzaje odchyleń od prawidłowej postawy ciała. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, w tym nabytych oraz wrodzonych, a także obejmować różne obszary ciała. Wyróżnia się wady kręgosłupa, wady klatki piersiowej oraz wady kończyn dolnych.

Od ich rodzaju zależny jest proces terapeutyczny, dlatego warto poznać je wszystkie.

Za wadę postawy uznaje się wszelkie nieprawidłowości i odstępstwa od prawidłowej postawy ciała. Prawidłowa postawa ciała jest zharmonizowanym układem poszczególnych części ciała względem siebie oraz osi długiej ciała. Jej utrzymanie odbywa się przy minimalnym napięciu układu mięśniowego oraz zaangażowaniu układu nerwowego. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku prawidłowo wykształconego układu kostno-stawowego oraz wydolnego aparatu mięśniowo-więzadłowego. Prawidłową postawę ciała wyróżnia stabilność, wydolność statyczno-dynamiczna, symetria względem osi długiej, prosto ustawiona głowa, ustawione symetrycznie i niewystające do przodu barki, symetryczne łopatki, równe kąty talii, ustawione na tej samej wysokości talerze biodrowe, linia rzepek i kostki przyśrodkowe, prawidłowa krzywizna kręgosłupa, prawidłowo wysklepione stopy oraz klatka piersiowa, a także płaski i niewystający brzuch.

Wady postawy mogą być zlokalizowane w obszarze kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn. Mogą mieć podłoże nabyte lub wrodzone, często współistniejąc z dodatkowymi schorzeniami. Nie są one jedynie problemem estetycznym, lecz mogą również rzutować na funkcjonowanie całego organizmu, powodując przeciążenia oraz nierównomierny proces wzrostu poszczególnych części ciała.

Przyczyny wad postawy
Przyczyny wad postawy bywają różne. Wyróżnia się wady postawy wrodzone, a także wady postawy nabyte. W drugim przypadku na pojawienie się zmian mają wpływ czynniki środowiskowe (m.in. siedzący tryb życia, niska aktywność ruchowa, przyjmowanie nieprawidłowej pozycji podczas siedzenia, w trakcie zabawy, noszenie ciężkiego tornistra, źle dobrane obuwie i ubranie), czynniki fizjologiczne (zaburzenia czucia głębokiego, wady wzroku, słuchu, jak również zaburzenia stanu psychicznego dziecka) oraz czynniki morfologiczne (np. zaburzenia napięcia mięśni, torebek stawowych i więzadeł na skutek choroby lub przemęczenia).

Niezależnie od przyczyny wady postawy mają tendencję do narastania, dlatego bardzo ważne jest, aby podejmować kroki zmierzające do ich leczenia i ograniczenia już w momencie ich pojawienia się. Może to mieć miejsce w okresie dzieciństwa lub w okresie dojrzewania.

Jakie są wady postawy ciała – rodzaje
Podstawowego podziału wad postawy dokonuje się pod względem ich lokalizacji. Wyróżnia się:

-wady kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy okrągło-wklęsłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, skolioza – skrzywienie boczne kręgosłupa),
-wady klatki piersiowej (kurza klatka piersiowa, klatka piersiowa lejkowata),
-wady kończyn dolnych i stóp (koślawe kolana, kolana szpotawe, stopa końsko-szpotawa, stopa szpotawa, stopa koślawa, płaskostopie).


Wady postawy kręgosłupa
-plecy okrągłe – wada postawy, którą wyróżnia zapadanie klatki piersiowej, zaokrąglone plecy, wysunięte do przodu barki oraz głowa;
-plecy wklęsłe – charakteryzuje je wygięcie ku przodowi odcinka lędźwiowego, uwypuklenie brzucha oraz pośladków, przykurcz zgięciowy w stawach biodrowych oraz zwiększone przodopochylenie miednicy;
-plecy okrągło-wklęsłe – połączenie powyższych rodzajów wad postawy, w którym występuje protrakcja głowy i barków, zapadnięta klatka piersiowa, odstające i szeroko rozstawione łopatkami, a przy tym uwypuklony brzuch oraz miednica ustawiona w nadmiernym przodopochyleniu;
-plecy płaskie – polega na spłaszczeniu fizjologicznych krzywizn kręgosłupa oraz zaburzeniu ustawienia miednicy (w tyłopochyleniu).

 

Wady w obrębie klatki piersiowej
-klatka piersiowa lejkowata – wada wrodzona, której objawem jest zapadnięcie dolnej części mostka oraz przylegających odcinków żeber;
-klatka piersiowa kurza – wada postawy, którą charakteryzuje mocne uwypuklenie mostka i przymostkowych końców żeber – po bokach ciała pojawiają się widoczne wklęsłości.


Wady w obrębie kończyn dolnych i stóp
-kolana koślawe – charakterystyczne dla tej wady jest wystąpienie odległości 5 cm i więcej pomiędzy kostkami przyśrodkowymi w momencie wyprostowania i złączenia kończy dolnych;
-kolana szpotawe – w tym przypadku przy złączonych i wyprostowanych kończynach dolnych odległość między kolanami wynosi 4-5 cm;
stopa płaska – wada, w której zaobserwować można obniżenie sklepienia stopy;
-stopa płasko-koślawa – objawia się wypłaszczeniem sklepienia podłużnego stopy oraz nadmiernym nawróceniem i odwiedzeniem tyłostopia;
stopa wydrążona – polega na nadmiernym uniesieniu wysklepienia podłużnego;
-stopa końsko-szpotawa – wrodzona wada stopy charakteryzująca się złożoną deformacją stopy.


Wady postawy – leczenie i rehabilitacja
Leczenie wad postawy jest długotrwałym procesem, w czasie którego niezbędna jest współpraca specjalistów z wielu dziedzin. Pacjent powinien zostać objęty przede wszystkim opieką ortopedy oraz fizjoterapeuty, a w niektórych przypadkach również okulisty oraz podologa.

KOREKCJA WAD POSTAWY.png

Cele gimnastyki korekcyjnej:

-wyrobienie nawyku prawidłowej postawy

-korekcja występujących wad oraz zapobieganie ich pogłębianiu

-wzmocnienie mięśni posturalnych, mięśni brzucha i grzbietu

-podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dziecka

-rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych

-zwiększenie zakresu ruchu w stawach

-profilaktyka otyłości

-nauka ćwiczeń korygujących wady.

Zajęcia prowadzone są w możliwie atrakcyjny sposób dla dzieci, przy użyciu sprzętu i różnych przyrządów.

Przed rozpoczęciem zajęć korektywy wskazana jest konsultacja u lekarza rehabilitacji/ortopedy lub konsultacja fizjoterapeutyczna, aby zbadać dziecko pod względem wad postawy, określić problem i wyznaczyć cele terapii.

Dokładna analiza funkcjonalna pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii.

Najczęstsze wady postawy:

-skrzywienia boczne kręgosłupa

-stopy płaskie, szpotawe, płasko-koślawe

-klatka piersiowa kurza, płaska

-nadmierna męczliwość dziecka

-plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe

-garbienie, odstający brzuch.

Gimnastyka korekcyjna jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (skrzywienia boczne kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, okrągło-wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko-koślawa, szpotawa, płaskostopie podłużne, poprzeczne) oraz wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).

Zalecana jest także dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, aby wzmocnić gorset mięśniowy, dla dzieci z nadmierną męczliwością, aby zwiększyć wytrzymałość i wydolność organizmu.

> Zaplanuj swoją wizyte

bottom of page