top of page

Posture defects in children

b_news_22.jpg

Posture defects

Nowadays, about 80% of children have postural defects. This is related to lifestyle, reduced physical activity, and more and more time spent in front of the TV or computer. Children do not have the habit of adopting the correct posture when sitting at a table, at a desk or while playing. They are not taught this.

Your child develops bad posture if he or she sits for hours at a desk, in front of the TV or computer, if he or she spends little time outdoors and avoids sports. Currently, posture defects are an increasingly serious problem for school-age children.

Schedule a visit or consultation

q.png
KOREKCJA WAD POSTAWY.png

Cele gimnastyki korekcyjnej:

-wyrobienie nawyku prawidłowej postawy

-korekcja występujących wad oraz zapobieganie ich pogłębianiu

-wzmocnienie mięśni posturalnych, mięśni brzucha i grzbietu

-podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dziecka

-rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych

-zwiększenie zakresu ruchu w stawach

-profilaktyka otyłości

-nauka ćwiczeń korygujących wady.

Zajęcia prowadzone są w możliwie atrakcyjny sposób dla dzieci, przy użyciu sprzętu i różnych przyrządów.

Przed rozpoczęciem zajęć korektywy wskazana jest konsultacja u lekarza rehabilitacji/ortopedy lub konsultacja fizjoterapeutyczna, aby zbadać dziecko pod względem wad postawy, określić problem i wyznaczyć cele terapii.

Dokładna analiza funkcjonalna pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii.

Najczęstsze wady postawy:

-skrzywienia boczne kręgosłupa

-stopy płaskie, szpotawe, płasko-koślawe

-klatka piersiowa kurza, płaska

-nadmierna męczliwość dziecka

-plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe

-garbienie, odstający brzuch.

Gimnastyka korekcyjna jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (skrzywienia boczne kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, okrągło-wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko-koślawa, szpotawa, płaskostopie podłużne, poprzeczne) oraz wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).

Zalecana jest także dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, aby wzmocnić gorset mięśniowy, dla dzieci z nadmierną męczliwością, aby zwiększyć wytrzymałość i wydolność organizmu.

> Plan your visit

bottom of page